The Great Chicago Fire

'Oude branden', blijven actueel

Escalatie van de brand

De brand verspreidde zich razend snel

De verspreiding van het vuur werd geholpen door het gebruik van hout als het belangrijkste bouwmateriaal; een droogte voor het vuur; en sterke zuidwesten winden die naar het hart van de stad bliezen. Meer dan twee derde van de structuren in Chicago ten tijde van de brand zijn geheel van hout. De meeste huizen en gebouwen werden overgoten met licht ontvlambare teer of shingle daken. Alle trottoirs van de stad en veel wegen zijn gemaakt van hout.

Het samenstellen van dit probleem, Chicago had slechts een inch regen ontvangen tussen 4 juli en 9 oktober, dit leidde tot een ernstige droogte.

Toen brandweerlieden eindelijk aankwamen waren bij DeKoven Street, was het vuur gegroeid en had het zich verspreid naar aangrenzende gebouwen op weg zijn naar de centrale zakenwijk. Brandweerlieden hadden gehoopt dat de Zuid-tak van de Chicago Rivier en een gebied dat eerder grondig had gebrand, zou fungeren als een natuurlijke brandgang.

Echter langs de rivier, waren houtwerven, magazijnen, steenkoolwerven, binnenvaartschepen en ook talloze bruggen over de rivier. Het vuur groeide, door de zuidwesten wind en werd oververhit, waardoor structuren om vuur te vangen verbrandden. Rond 23:30 u, blies de wind brandende brokstukken over de rivier, die belandden op daken van de South Side Gas Works.

Het vuur aan de overkant van de rivier bewoog zich snel naar het hart van de stad en er ontstond veel paniek. Rond deze tijd ging burgemeester Roswell B. Mason om hulp vragen bij de nabijgelegen steden. Toen het gerechtsgebouw in brand vloog, beval hij het gebouw te evacueren en de opgesloten gevangenen in de kelder vrij te laten. Om 02:20 u op 9 oktober 1871 stortte de koepel van het gerechtsgebouw en de grote klok in.

Sommige getuigen meldden het horen van het geluid van een mijl afstand. Steeds meer gebouwen bezweken aan de vlammen, een belangrijke factor van de verspreiding van het vuur was een meteorologisch verschijnsel, (een vuurkolk). Als oververhitte lucht stijgt, komt deze in aanraking met koelere lucht en begint te draaien tot een tornado achtig effect.

Verspreiding van de brand

Door hetgeen voorafgaat, arriveren de brandweerploegen aan de DeKoven Street, op het moment dat de brand de omliggende panden had bereikt en verder escaleerde in de richting van het handelscentrum. De brandweerlieden hoopten dat de Zuidelijke arm van de Chicago River en een stadsdeel dat bij een vorige brand in de as was gelegd, zouden functioneren als een natuurlijke stopplaats voor het vuur.

De rivier was echter omgeven met houthandels, zagerijen, opslagplaatsen van steenkool, pakhuizen, bootjes op het water en tal van houten bruggen over de rivier. Met het groeien van de brandhaard wakkerde de wind uit het Zuid-Westen aan en steeg de temperatuur proportioneel.

Losstaande structuren vatten vuur door de hitte en losvliegende gensters. Omstreeks 23.30 u bereikten die gensters de overkant van de rivier en belandden op de daken en op de zuidelijke gasopslagplaats.

Versterking gevraagd

een beeld na de grote brandNu het vuur de overzijde van de rivier had bereikt en in de richting van het centrum verder raasde, begon de paniek echt toe te slaan. Burgemeester Roswell B. Mason stuurde boodschappers naar de naburige steden met de vraag om versterking.

Wanneer het gerechtsgebouw vuur vatte, beval Mason de ontruiming van het gebouw en gaf hij opdracht om de gevangenen, die in de kelders opgesloten zaten, te bevrijden.

Op 9 oktober 1871 omstreeks 02:20 u stortte de koepel van het gerechtsgebouw in en donderde de grote klok naar beneden. Het geluid was volgens getuigen mijlenver hoorbaar.

Nadat het vuur was afgelopen, waren de smeulende resten nog te warm om een overzicht van de schade in te vullen voor vele dagen.

Uiteindelijk, werd in de stad vastgesteld dat de brand een gebied had verwoest ongeveer 4 mijl (6 km) lang en een gemiddelde van 3/4 mijl (1 km) breed, dit omvat een oppervlakte van meer dan 2.000 acres (809 ha).

Vuurtornado's

Chicago werd geconfronteerd met een (zeldzaam) meteorologisch fenomeen: Vuurtornado’s. Naarmate meer gebouwen door het vuur werden gegrepen, dook dit probleem op waardoor de verspreiding van de brand nog werd versneld. De oververhitte lucht steeg, en kwam in contact met hoger gelegen koude luchtlagen waardoor het vuur begon te ‘tollen’ en een effect creëerde als bij tornado’s. Daardoor werden gensters en brandende brokstukken hoog in de lucht gedreven. Zij vielen zowat overal neer en ook op een spoorwagon, geladen met brandstof, die op de spoorweg naast de hoofdarm van de Chicago River was opgesteld. De vlammenzee raasde nu in noordelijke richting.

Watervoorraad opgebrand

De brandweerlieden gaven ondanks de onmogelijke omstandigheden niet op.

Even nadat het vuur de rivier was overgestoken, viel een brandend stuk hout op het gebouw waar de watervoorraad van de stad was opgeslagen.

In de kortste tijd stond het gebouw in lichterlaaie en werd het vernield. De waterbevoorrading van de stad eindigde hier. Er bleef noch drinkwater, noch bluswater over. Het vuur kon zich nu ongestoord verspreiden, van gebouw tot gebouw.

nadien

De regen brengt soelaas

In de late avond op 9 oktober 1871 begon het te regenen. Tegelijkertijd was de brand in de fase van uitdoving gekomen. De brand die de dichtbevolkte regio van het noorden had verwoest, had zijn honger gestild.

Een korte tijd na de brand viel een brandend stuk hout op het dak vanhet gebouw van de dienst waterwerken. Binnen enkele minuten, werd het interieur van het gebouw overspoeld door de vlammen en het gebouw werd verwoest. Hierdoor kwamen de waterleidingen van de stad werd droog te staan en was de stad machteloos.

Het vuur brandde ongecontroleerd van gebouw naar gebouw, van blok naar blok.

Het vuur had zich verspreid naar de dunbevolkte gebieden van de Noordzijde, na eerst de dichtbevolkte gebieden grondig te hebben geconsumeerd.

Deze vuurkolk dreef brandende puin hoog en ver en het puin werd over de belangrijkste tak van de Chicago River geblazen naar een spoorlijn waar zich wagons bevonden met kerosine.

Het vuur was de rivier een tweede keer overgestoken en woedde nu over Noordkant van de stad. Ondanks het snel groeiende vuur dat zich overal verspreidde, bleef de brandweer van de stad de brand bestrijden.

Van de 300.00 inwoners, werden 100.000 dakloos. 120 lichamen werden teruggevonden, maar het dodental liep op tot 300.

top


Contacteer mij

Kpl. Luc Diels
Brandweer Post Mechelen
Dageraadstraat, 4 2800 Mechelen
P: (0479) 21 95 68
E: diels_brw@telenet.be

Wist je dat

Er waren meer dan 73 mijl (117 km) van de wegen vernietigd, 120 mijl (190 km) van de voetpaden, 2.000 lantaarnpalen, 17.500 gebouwen en $ 222.000.000 in vastgoed ongeveer een derde van de waardering van de stad (dit betekent meer dan $ 4 miljard dollar in 2016.