The Great Chicago Fire

'Oude branden', blijven actueel

Wat kunnen we leren uit deze grote brand ?

Net zoals bij de Great Fire of London was de grote boosdoener van de verspreiding van de brand ook hier het gebruik van sterk brandbare materialen. Mede dankzij de Bouwproductenverordening, die sinds enkele jaren (voor het eerst) ook brandveiligheidseisen oplegt aan bouwmaterialen, is de aandacht voor de brandweerstand van bouwmaterialen en hun reactie bij brand verscherpt.

Tegelijkertijd duiken nieuwe systemen en samenstellingen van systemen en materialen op in de bouwindustrie. Die systemen zijn vaak (of meestal) gericht op het realiseren van andere doelstellingen dan brandveiligheid, niet in het minst op de combinatie van isolatie en ventilatie van gebouwen.

In sommige gevallen zorgen die nieuwe combinaties van op zich ‘reglementaire’ materialen voor enige ongerustheid. Denken we maar aan de nog steeds actuele problematiek rond de brandveiligheid van ‘passiefwoningen’.

Vaak wordt de ongerustheid gevoed door een gebrek aan kennis en ervaring. We moeten blijven reflecteren over de consequenties van nieuwe technologieën en technieken om de mogelijke risico’s een stap voor te zijn. Het leidt geen twijfel dat men in de periodes van de reeds aangehaalde ‘grote branden’ geen enkel kwaad zag in het gebruik van houten muren en strooien daken, net zoals we in onze tijd decennia lang asbest gezien hebben als een uitstekend en volstrekt onschadelijk bouwmateriaal.

Brandbestrijdingsdiensten in België, een onmisbare schakel in de hulpverlening

De bevolking kan rekenen op ongeveer 18.000 professionele en vrijwillige brandweerlieden, die ingedeeld zijn in 34 hulpverleningszones en Brandweer Brussel.

Het brandweerkorps van Antwerpen werd in een editie van Fireforum Awards bekroond met een award om diverse redenen. Antwerpen blijft dan ook een schoolvoorbeeld qua brandweerorganisatie: een hypermoderne hoofdkazerne, een aantal strategische voorposten, een state-of-the-art alarmcentrale en dispatching, doorgevoerde automatisering in alle fasen, een hoog aantal brandweerlieden (700) en uitgekiend ploegensysteem, oefen- en fysieke trainingsaccommodatie en een indrukwekkend ‘park’ aan materieel, materiaal en gereedschappen.

Ook het korps waar ik zelf reeds 23 jaar actief ben, nl brandweer post Mechelen van de Hulpverleningszone Rivierenland, heeft een zeer goede reputatie op gebied van werking en organisatie. De hervorming van de brandweer in België heeft ervoor gezorgd dat de gemeentelijke korpsen ingedeeld worden in zones.

Het is duidelijk dat al deze aspecten in 1871 in Chicago ontbraken. De brandweerlieden waren uitgeput door ‘teveel branden op te korte tijd en voor te weinig manschappen’ en het materieel was beperkt tot 17 door paarden getrokken ‘units’.

Ook op het vlak van opleiding gebeurde er bitter weinig ook al geldt een hoog aantal reële branden dan wel als een vorm van training. Vandaag is het in Chicago heel anders gesteld.

top


Contacteer mij

Kpl. Luc Diels
Brandweer Post Mechelen
Dageraadstraat, 4 2800 Mechelen
P: (0479) 21 95 68
E: diels_brw@telenet.be

Wist je dat

De hervorming van de brandweer in België is sinds 1 januari 2015 gestart. Je kan de brandweer op elk moment bellen voor dringende hulp op het noodnummer 112. Als het niet dringend is, bel je beter je hulpverleningszone op hun eigen telefoonnummer.