The Great Chicago Fire

'Oude branden', blijven actueel

Chicago fire

Woord vooraf

Via deze website kan je meer te weten komen over de geschiedenis van de stad Chicago, de grote brand in 1871 die de stad bijna helemaal verwoestte, het huidige brandweerkorps van Chicago (Chicago Fire Departement), de tv-reeks Chicago Fire en meer ...

Er zijn in de loop van de geschiedenis heel wat grote branden geweest die nog steeds tot de verbeelding spreken. Zo was er op 1 september 1666 de Great Fire of London, die brand verwoestte zowat de hele Britse hoofdstad. Zelfs vandaag levert die brand nog leermomenten op.

De 'Great Chicago Fire' (1871) ligt verser in het geheugen.

Zelf ben ik reeds 26 jaar beroepsbrandweerman in Mechelen, en ben eveneens verantwoordelijk voor het brandweermuseum dat wij in onze kazerne hebben. De geschiedenis over de evolutie van de brandweer heeft mij steeds geboeid, daarom wil ik graag dit verslag brengen. Het is er één vol onmenselijke onmacht, frustratie, ongeschikte bouwmaterialen, gebrekkige blusmiddelen, watertekort en tegenvallende klimaatsomstandigheden. Het kan vandaag nog steeds...


Oorzaak

Over de oorzaak van de brand doen verschillende verhalen de ronde.

Het vuur brak meer dan waarschijnlijk uit rond 9.00 uur ’s ochtends in een stal op de hoek van een steegje met de Dekoven Street.

Lees verder ...

Balans

De grote brand in Chicago (Illinois) woedde van zondag 8 oktober tot dinsdagochtend 10 oktober 1871 en veroorzaakte de dood van ongeveer 300 inwoners..

100.000 burgers werden dakloos.

Lees verder ...

Omstandigheden

We zullen verder zien dat het vuur zich razendsnel en onbedwingbaar verspreidde over de stad.

Het vuur werd door een aantal ‘omstandigheden’ in die verspreiding bijgestaan.

Lees verder ...

Escalatie

Door hetgeen voorafgaat, arriveren de brandweerploegen aan de DeKoven street op het moment dat de brand de omliggende panden had aangestoken en opmarcheerde in de richting van het handelscentrum.

Lees verder ...

Chicago in flames

Alarmering

De verantwoordelijke die de uitkijkpost moest bemannen op het gerechtsgebouw van Chicago merkte de brand op maar lokaliseert het vuur verkeerdelijk in de buurt van de Canalport en Halsted en geeft dat ook zo door.


Lees verder »

1871

Chicago herpakt zich na de grote ramp

Het duurde nog vele dagen, volgend op de brand, vooraleer de hitte en de smeulende resten voldoende ‘geweken’ waren om de schade op te meten.

Die was dus aanzienlijk. Nochtans pikte Chicago de draad zeer snel weer op.


Lees verder »


Anno 1871

Anno 1871

Chicago was in het begin niets meer dan een grensdorpje met ongeveer zes skeletgebouwen en een populatie van 150 inwoners.

Het eerste gebouw werd opgetrokken in 1831 en was een taverne.

Lees verder »

Brandweer van toen

het eerste korps

Het brandweerkorps was in 1871 was beschamend ontoereikend, de minimale middelen waren niet aanwezig.

Ze beschikte slechts over 17 motoren (pompen) en 216 beroepsbrandweerlieden.

Lees verder »

Fire house Engine 18

kazerne 18

De eerste (brandweerkazerne), was oorspronkelijk een tijdelijke houten constructie die haar deuren opende op 9 december 1871.

De locatie van Engine 18 verhuisde in de herfst van 2008 naar een nieuw adres op S. Blue Island Avenue 1360.

Lees verder »

Epiloog

Wat kunnen we leren uit deze brand

Net zoals bij de Great Fire of London was de grote boosdoener van de verspreiding van de brand ook hier het gebruik van sterk brandbare materialen.

Wat kunnen we leren uit deze grote brand die bijna een hele stad verwoestte.

Lees verder »

Contacteer mij

Kpl. Luc Diels
Brandweer Post Mechelen
Dageraadstraat, 4 2800 Mechelen
T: (0479) 21 95 68
E: diels_brw@telenet.be

Chicago Fire Departement

(CFD)

De brandweer van Chicago staat in voor de brandbestrijding en medische hulpdiensten in de stad Chicago, staat Illinois, en is het derde grootste brandweerkorps in de Verenigde Staten.

Ze staat onder de bevoegdheid van de burgemeester van Chicago. Lees verder ...

Chicago Fire

De brandweermannen van station 51

Is een Amerikaanse TV serie te bekijken op VTM, die het dagelijkse leven van de brandweermannen in Chicago weergeeft.

Lees verder ...